Di dalam Al-Qur’an terdapat sebuah surat yang bernama Luqman. Surat Luqman merupakan surat ke-31 di dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 34 ayat.

Surat Luqman diambil dari kisah tentang Luqman, bagaimana cara ia mendidik anak. Lantas siapakah Luqman?

Adalah Luqman, seorang lelaki yang dikaruniai hikmah oleh Allah berupa ilmu agama dan kebenaran dalam ucapan.

Mujahid berkata, “Luqman adalah seorang budak hitam dari Habsyah, tebal kedua bibirmnya, dan lebar kedua telapak kakinya.”

Luqman mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah SWT sebab ia benar dalam berbicara dan diam terhadap hal-hal yang bukan menjadi urusannya.

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman.” (QS.Luqman ayat 12)

Di dalam surat Luqman, Allah bercerita tentang pesan-pesan Luqman. Berikut pesan-pesan Luqman.

1Jangan Berbuat Syirik

syirik dosa besar
mkismangemolong.files.wordpress.com

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada waktu ia memberi pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benra-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman: 13)

Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Luqman berpesan kepada anakknya untuk hanya menyembah dan beribadah kepada Allah  semata. Sebab mempersekutukannya termasuk dosa paling besar.

2Allah Mengetahui Keadaan HambaNya

khairanimrdh.blogspot.com

“Hai anakku seseungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”(QS. Luqman: 16)

Allah mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan hambaNya baik itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

3Dirikan Shalat, Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan Rasa sabar

www.arrahmah.com

Kandungan dalam surat Luqman ayat 17 ia berpesan kepada anakknya untukmendirikan shalat, mengerjakan amal kebaikan dan mencegah perbuatan dari yang mungkar sesuai dengan kemampuan.

Sebab ketika menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar terkadang banyak cobaan, maka dari itu Luqman berpesan kepada anakknya untuk bersabar.

4Jangan Sombong

duniajilbab.tumblr.com

Perintah Luqman agar anaknay tidak sombog tertuang dalam Qs Luqman ayat 18). Makna dari ayat tersbut yakni kita sebaiknya bersikap baik terhadap sesama manusia yakni dengan menampakkan wajah yang menawan dan penuh simpatik.

5Bersikaplah Pertengahan

artikel.masjidku.id

 “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruksuara ialah suara keledai. “ (QS. Kuqman: 19)

Bersikap pertengahan yakni antara langkah cepat dan lambat. Luqman juga berpesan untuk melunakkan suara, hal itu berarti janganlah kita memaksakan diri mengeluarkan suara snagat keras

Makna secara umum dari ayat tersebut ialah bersikaplah tawadhu’ dan rendah hati.

Itulah pesan-pesan Luqman, sungguh luar biasa bukan? Saling menasehti dalamkebaikan adalah hal yang sangat dianjurkan, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik.