Kamu sering takut terkena hujan? Mengeluh ketika hujan turun deras?

Wah, hati-hati ya karena sesungguhnya, hujan itu berkah lho. Bahkan Rasulullah Saw telah mencontohkan bagaimana sebaiknya kita menghadapi hujan yang turun dari langit.

Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan Rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. (QS. Al Furqon: 48)

Berikut ini ada 7 sunnah yang harus kamu tahu dan praktikkan ketika hujan turun;

1Ketika Mendung

d3fect.deviantart.com

Bukhari dalam kitab Adabul Mufrod:

“Rasulullah Saw apabila melihat awan yang berkumpul di ufuk dari ufuk-ufuk langit, beliau menghentikan aktivitas-aktivitasnya, bahkan walaupun beliau sedang sholat sunnah.

Lalu setelah itu beliau kembali melanjutkan aktivitasnya. Kalau awan itu berlalu maka beliau mengucapkan Alhamdulillah. Dan kalau turun hujan beliau mengucapkan Allahumma shoyyiban naafi’aa.”

HR Bukhari yang lain, dari Aisyah: “Rasulullah Saw apabila melihat mendung di langit, beliau beranjak ke depan, ke belakang atau beralih masuk atau keluar, dan berubahlah raut wajah beliau.

Apabila hujan turun, beliau Saw mulai menenangkan hatinya. ‘ Aisyah sudah memaklumi jika beliau melakukan seperti itu.

Lalu Rasulullah Saw mengatakan, ”Aku tidak mengetahui apa ini, seakan-akan inilah yang terjadi (pada kaum ‘Aad) sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka” (Q.S. Al Ahqaf: 24)

Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan: Sunnah nabi, hendaknya ketika ada awan hitam atau mendung yang sangat gelap, kita harus menumbuhkan perasaan khawatir bisa jadi ini akan menjadi bencana. Kita harus menyeimbangkan antara harapan dan kekhawatiran.

2Ketika Hujan Pertama Kali Turun

littlelane.com

Dari ‘Aisyah, Rasulullah Saw jika melihat hujan turun (dalam riwayat yang lain ketika hujan pertama kali turun) maka beliau berdoa: Allahumma shoyyiban naafi’aa. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. (HR. Bukhari)

3Di Tengah-tengah Turunnya Hujan

pageresource.com

Ada dua macam sunnah saat di tengah-tengah turun hujan:

Dalam hadits Anas Riwayat Muslim: Anas bin Malik ra berkata, ”Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan,”

Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian?” Kemudian Rasulullah Saw bersabda, ”Karena hujan ini  baru saja  Allah ciptakan.” (Artinya langsung turun dari langit yang belum dirusak manusia).

Menurut Ibnu Qudamah: ini dilakukan di tengah hujan sedang deras-derasnya. Tujuannya bukan untuk basah-basahan, namun mencari berkah yang sesuai dengan sunnah yang dalilnya. (HR. Bukhari Muslim)

ujan langsung turun dari langit dan itulah salah satu keberkahan yang luar biasa. Maksud hujan-hujanan di sini adalah bukan basah kuyup, tapi paling tidak ada bagian tubuh kita yang basah terkena air hujan secara langsung.

Jadi, hukumnya sunnah.

4Perbanyak Doa

geraihaydar.com

Rasulullah Saw bersabda: “Carilah doa yang mustajab dalam 3 kondisi/waktu, (1) ketika dua pasukan telah berhadapan (dalam jihad syar’i), (2) menjelang dilaksanakannya sholat wajib, antara adzan dan iqomat, (3) ketika hujan turun.” (HR Imam Syafi’i)

Rasulullah Saw bersabda: ”Ada dua doa yang tidak akan ditolak, (1) setelah adzan, (2) ketika turun hujan.” (HR Hakim)

5Ketika Hujan Turun Sangat Lebat

hdw.eweb4.com

Rasulullah berdoa: Allahumma hawaalainan wa laa ‘alaina. Allahumma ‘alal aakaami wazhzhirobbi wa buthuunil audiyati wa manaabitisy syajari.

Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah turunkanlah hujan ke dataran tinggi, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. (HR Bukhari)

6Ketika Angin Bertiup Kencang

fallforward.wordpress.com

Berdoalah: Allahumma inni as aluka khoirohaa wa khoiro maa fihaa wa khoiro maa arsalta bihi. Wa ‘auudzu bika min syarriha wa syarri maa dihaa wa syarri maa arsalta bihi.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin (ribut ini) dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan dari tujuan angin itu dihembuskan.

Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini dan kejahatan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan dari tujuan angin itu dihembuskan” (HR Muslim dan Al Bukhari)

7Ketika Mendengar Petir

ideatube.science

Berdoalah: Subhanalladzi yusabbihur ro’du bihamdihii wal malaaikatu min khiifatihi

“Maha Suci Allah yang petir bertasbih dengan memuji-Nya, begitu juga para malaikat, karena takut kepada-Nya” (QS. Ar Ra’du:13)

8Ketika Hujan Berhenti

hdimagesnew.com

Berdoalah dengan doa, “Muthirnaa bi fadhlilaahi wa rohmatihi (Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah)” (Muttafaq ‘alaih)